dr hab. inż. Tomasz Nowakowski

Dyscypliny KBN: Inżynieria Rolnicza Specjalności: Maszyny i Urządzenia Rolnicze
Stopień naukowy: dr hab. inż.

Zainteresowania naukowe:
metody ochrony roślin, maszyny rolnicze i ogrodnicze

Stanowisko i miejsce pracy
starszy wykładowca, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |